Welkom bij Goudriaan Juridisch Advies & Mediation.

Telefoonnummer: 0622667701

Oneerlijke handelspraktijken - Kan ik van de overeenkomst af als de verkoper onjuiste (product)informatie heeft gegeven?  

In 2005 is een Europese richtlijn uitgevaardigd met als doel het tegengaan van oneerlijke (misleidende en agressieve) handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten in de Europese Unie. Het is een onderdeel van het consumentenrecht. De richtlijn is sinds 2007 van toepassing en geïmplementeerd in onze nationale wetgeving.

De casus: aankoop van twee relax-fauteuils

Op 11 september 2018 verscheen een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland over een dergelijke handelspraktijk. De consument in kwestie (gedaagde partij) heeft bij een meubelzaak (eisende partij) twee relax-fauteuils besteld. De meubelzaak prijst haar meubels aan als “Maatwerk uit eigen fabriek” en (…) “Vakmanschap is meesterschap. Kom gerust eens kijken in onze eigen fabriek.”  De consument heeft hierop een bezoek gebracht aan de fabriek. Tijdens het bezoek aan de fabriek werd duidelijk dat de bestelde relax-fauteuils echter niet in de fabriek werden geproduceerd, maar in een andere fabriek. Bovendien konden de fauteuils ook door andere winkels worden ingekocht en afgenomen, getuige een offerte bij een andere meubelzaak voor nagenoeg dezelfde relax-fauteuils.

De consument wil van de koop af, omdat hij stelt dat hij bij een eerlijke voorstelling van zaken nooit was overgegaan tot de aankoop. Het meubelbedrijf stelt dat een geldige overeenkomst tot stand is gekomen en vordert in deze zaak annuleringskosten ad € 2.500,00 van de consument.

Beoordeling door de rechter

De kantonrechter legt uit dat een handelspraktijk misleidend en daarmee oneerlijk is indien informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is of die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden, al dan niet door de algemene presentatie van de informatie. Ook het in een verkeerde veronderstelling brengen of laten ten aanzien van de oorsprong en de manier van produceren van een product valt daaronder. Niet vereist is dat de verkoper dit met opzet doet. Het gaat erom of een gemiddelde consument door de (onjuiste) informatie op het ‘verkeerde’ been kan worden gezet en of die informatie van dien aard is dat deze de gemiddelde consument er toe kan brengen om een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. Voor misleiding is ook niet nodig dat de consument daadwerkelijk (financiële) schade heeft geleden.   

De kantonrechter concludeert in deze zaak dat een gemiddelde consument door de presentatie van het meubelbedrijf een onjuiste indruk krijgt, althans kan krijgen, en daardoor tot aanschaf kan worden bewogen. De overeenkomst wordt geacht te zijn vernietigd door de consument op grond van een misleidende handelspraktijk.

Consumenten worden in de wet goed beschermd: een verkoper dient een consument heel goed te informeren over zijn product(en). Doet hij dat niet, dan kan het gebeuren dat een consument zich beroept op vernietiging wegens oneerlijke handelspraktijken. 

 

Bent u consument en wilt u van uw overeenkomst af vanwege een oneerlijke gang van zaken bij de aankoop? 

Of bent u een bedrijf en wenst u meer informatie over dit onderwerp? Neem vrijblijvend Contact op.