Welkom bij Goudriaan Juridisch Advies & Mediation.

Telefoonnummer: 0622667701

 

Mijn werkgever heeft mijn contract opgezegd en een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Waar heb ik recht op? 

Door de corona-maatregelen zijn sommige bedrijven economisch getroffen, met als gevolg dat omzetten dalen en op personeel wordt bezuinigd. Om een langslepend ontslagtraject via het UWV te vermijden bestaat er de (wettelijke) mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te beëindigen met wederzijds goedvinden. De gevolgen van de beëindiging worden dan in onderling overleg geregeld in een zogenoemde beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. mr. Valerie Goudriaan biedt werknemers juridische bijstand bij de onderhandelingen en vertelt u er meer over in deze blog. 

De vaststellingsovereenkomst dient aan een aantal vereisten te voldoen. Zo dient te zijn opgenomen dat het initiatief voor beëindigen bij de werkgever ligt, er geen dringende reden voor ontslag is en herplaatsing in een passende functie niet mogelijk is. Tussen partijen dient volledige wilsovereenstemming te bestaan met betrekking tot de wijze van beëindiging . Ook dient de wijze van beëindiging  te zijn geregeld (op welke termijn, gevolgen van het eerder vinden van ander werk) en de voorzieningen voor de werknemer, zoals de hoogte van de beëindigingsvergoeding, en de verplichtingen van de werknemer tot het einde van het dienstverband. Ook wordt afgesproken welke eigendommen werknemer dient in te leveren -of dat hij/zij deze mag houden-, er worden afspraken gemaakt omtrent geheimhouding en over een eventueel geldend concurrentiebeding. 

Kortom, er zijn veel zaken die op je afkomen op het moment dat je arbeidscontract (tussentijds) wordt opgezegd. Vaak is er ruimte voor onderhandeling, met name over de hoogte van de vergoeding van de werknemer. In veel gevallen stelt de werkgever een budget beschikbaar voor de werknemer om zich juridisch te laten adviseren. mr. Valerie Goudriaan heeft ervaring met deze onderhandelingen. 

Heeft u een vaststellingsovereenkomst (vso) aangeboden gekregen en wilt u weten waar u recht op heeft? Of heeft u bijstand nodig in de onderhandelingen? Neem direct contact op voor een gratis intakegesprek met mr. Valerie Goudriaan.