Welkom bij Goudriaan Juridisch Advies & Mediation.

Telefoonnummer: 0622667701

Dwaling bij de aankoop van een tweedehands auto: had de verkoper het schadeverleden vooraf moeten melden aan de koper? 

De rechtbank Rotterdam heeft op 4 november 2020 vonnis gewezen in een zaak waarin een autohandelaar, de eisende partij, een tweedehands auto kocht van een particulier, de gedaagde. De vraag was of de verkoper de koper actief had moeten wijzen op het schadeverleden van de auto, nu de koper hier niet expliciet naar had gevraagd. Kortom: rustte op de verkoper ten aanzien van de schade een mededelingsplicht, of had de koper (een autobedrijf) beter onderzoek moeten doen? 

Afbeelding van PublicDomainPictures via Pixabay 

Nadat de koop was gesloten, is de koper erachter gekomen dat de auto een schadeverleden had. De schade was echter niet van buitenaf zichtbaar en was niet eerder opgemerkt. De koper vordert vernietiging van de koopovereenkomst, omdat hij heeft gedwaald ten tijde van de koop: de koper verkeerde namelijk in de veronderstelling dat de auto geen schadeverleden had. De verkoper heeft de koper hierover niet geinformeerd. De koper is van mening dat de verkoper dit had moeten melden. Als hij van het schadeverleden had geweten, aldus de koper, dan had hij de overeenkomst niet gesloten. 

De verkopende partij verweert zich door te stellen dat de schade wel vanaf de buitenkant zichtbaar is. Hij heeft de verkoper hier meermaals op gewezen. Ondanks deze mededelingen heeft de koper geen nader onderzoek verricht. De verkoper stelt dat de koper een autohandelaar is die toegang heeft tot het registratiesysteem Schade Verleden Pas. Hij had hiermee kunnen vaststellen dat het voertuig een schadeverleden had. Ofwel: gelet op de deskundigheid van de koper rustte op de verkoper geen mededelingsplicht. 

De rechtbank stelt de koper in het gelijk, en de koopovereenkomst wordt vernietigd. Het betekent dat de koper het volledige aankoopbedrag moet terugbetalen en de gemaakte kosten voor de rechtszaak moet vergoeden. De koper krijgt zijn auto terug. De verkoper kon niet volstaan met het slechts aanwijzen van de schade zoals die aan de buitenkant zichtbaar was. De volle omvang van de schade was pas zichtbaar als de bekleding aan de binnenzijde van het voertuig wordt verwijderd. De koper had hierop niet bedacht hoeven zijn. De verkoper had de koper kunnen inlichten over het ontstaan van de schade, hoe dit is hersteld en hoe dit is afgehandeld met de verzekering. De verkoper heeft nagelaten om dit te melden en dit wordt hem aangerekend door de rechtbank. Dat de koper een autohandelaar is en daarmee over een bepaalde deskundigheid beschikt, maakt niet dat de verkoper was ontslagen van zijn mededelingsplicht. Al beschikt een partij over deskundigheid, hij dient te worden ingelicht over zaken die voor de te sluiten overeenkomst van groot belang zijn.

Lees de hele uitspraak op: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2020:10143&showbutton=true

Heeft u gedwaald bij de aankoop van een auto en wilt u weten wat uw rechten zijn? Neem direct contact op voor een gratis intakegesprek met mr. Valerie Goudriaan.