Welkom bij Goudriaan Juridisch Advies & Mediation.

Telefoonnummer: 0622667701

(Verboden) evenementen en de noodverordening in tijden van COVID-19. Wat mag wel en niet? 

De voorzieningenrecht oordeelde op 29 mei 2020 dat een hotelarrangement bestaande uit een diner, een overnachting en ontbijt waarbij het diner muzikaal wordt omlijst door muziekoptreden, geen verboden evenement is in de zin van de noodverordening (Covid-19). Kijk voor de hele uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:2769&showbutton=true  

De verzoekster in deze zaak is eigenaresse van een hotel. Zij biedt een hotelarrangement aan welke bestaat uit een hotelovernachting met diner, onder muzikale begeleiding en ontbijt. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland hebben dit arrangement aangemerkt als een verboden evenement in de zin van de Noodverordening en hebben aangegeven dat de eiseres per overtreding een dwangsom zal verbeuren van € 30.000. Zij hebben de verzoekster aangeboden om het arrangement doorgang te laten vinden zonder het muziekoptreden.

De eiseres is in verweer gegaan bij de voorzieningenrechter. De vraag die partijen verdeeld houdt is of de muziek tijdens het diner is te kwalificeren als een evenement als bedoeld in de Noodverordening COVID-19 van de betreffende Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio acht doorslaggevend dat sprake is van bekende artiesten en dat het arrangement met vermelding van die artiesten aangeprezen wordt. Er zou sprake zijn van een muziekvoorstelling, die op zichzelf bezien als een vorm van vermaak moet worden aangemerkt.

De voorzieningenrechter volgt de Veiligheidsregio niet en heeft op 29 mei geoordeeld dat van geval tot geval bekeken moet worden of sprake is van een verboden evenement als bedoeld in de Noodverordening. Het arrangement kan niet worden gekwalificeerd als een muziekvoorstelling: het optreden dient slechter ter omlijsting van het diner. Daarbij komt dat de gasten tijdens het diner dienen te blijven zitten, zodat de eis van anderhalve meter strikt zal worden gehandhaafd. Dat er bekende artiesten optreden, maakt dat naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet anders.

Kern van deze zaak is dat een aanvraag altijd van geval tot geval bekeken dient te worden. Heeft u een vraag over de noodverordening in uw regio? Of wilt u in bezwaar tegen een afwijzing? Neem vrijblijvend Contact op met mr. Valerie Goudriaan.