Welkom bij Goudriaan Juridisch Advies & Mediation.

Telefoonnummer: 0622667701

De omgangsregeling in tijden van het coronavirus. 

Ouders die uit elkaar gaan met minderjarige kind(eren) dienen een ouderschapsplan op te stellen en daarin afspraken te maken over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Bij ouders die belast zijn met het gezamenlijk gezag wordt gesproken van een zorgregeling, en bij ouders waarvan een ouder het eenhoofdig gezag heeft wordt gesproken van een zorgregeling. Mag hiervan worden afgeweken in verband met de corona-maatregelen? Een rechterlijke uitspraak die deze week werd gepubliceerd biedt meer duidelijkheid. 

1 mei 2020 

Bron: Pixabay.com 

Indien een zorgregeling is vastgelegd in een ouderschapsplan, dan mag hiervan worden afgeweken indien beiden ouders het hierover eens zijn. Indien als gevolg van de corona-maatregelen de ouders besluiten dat (tijdelijke) aanpassing van het ouderschapsplan in het belang van het kind mogelijk is, dan mogen zij van de regeling afwijken onder de voorwaarde dat zij beiden akkoord zijn.

De corona-crisis is echter niet zonder meer een reden of excuus voor een ouder om af te wijken van de overeengekomen zorgregeling. In een uitspraak (ECLI:NL:RBDHA:2020:3876) die op 30 april 2020 werd gepubliceerd, heeft de rechtbank bepaald dat de sluiting van scholen in verband met het corona-virus niet geldt als een (school)vakantie, zodat de reguliere zorgregeling moet worden nageleefd. 

De ouders in kwestie hebben het gezamenlijke gezag over hun minderjarige kind. De ouders zijn eind 2019 uit elkaar gegaan. Het kind woont inmiddels bij de moeder en met de vader is een zorgregeling afgesproken.  

Een van de afspraken in het ouderschapsplan was dat het kind gedurende de helft van de vakanties en feestdagen bij de vader zal verblijven. Met ingang van de corona-maatregelen en de sluiting van de scholen, stelde de vader zich op het standpunt dat, nu het kind niet naar school gaat, dit als vakantie kan worden aangemerkt en het kind als gevolg van de maatregelen meer bij de vader zal verblijven. De vader stelt dat de sluiting van de scholen ook door de directrice ook als ‘crisisvakantie’ is bestempeld. De moeder is het niet met de vader eens, en stelt dat geen sprake is van vakantie en de zorgregeling moet worden nageleefd als vanouds.

De rechter oordeelt dat het uitgangspunt is dat de vastgestelde zorgregeling moet worden nageleefd, zolang deze niet in onderling overleg of door een rechterlijke uitspraak is gewijzigd. Dit betekent dat de vordering van de moeder tot nakoming van de vastgestelde zorgregeling in beginsel toewijsbaar is. Dit is alleen anders als er sprake is van feiten of omstandigheden die maken dat deze zorgregeling niet (langer) in het belang van het kind is. De sluiting van de basisscholen in verband met het Coronavirus vormt geen grond om van de vastgestelde zorgregeling af te wijken. De sluiting van de scholen als gevolg van het Coronavirus is een unieke gebeurtenis. Deze sluiting valt echter niet aan te merken als een vakantie of een crisisvakantie, zoals de vader stelt. Het onderwijs vindt nog steeds doorgang, maar dan thuis. De enkele stelling van de vader dat de directrice van de school van het kind deze periode als crisisvakantie heeft bestempeld, maakt dit oordeel niet anders. De vader dient zich aan de reguliere afspraken te houden. 

 

Wat kan de mediator voor u betekenen?

Ondanks dat het Coronavirus geen grond oplevert om de zorgregeling eenzijdig aan te passen, kunnen de maatregelen wel degelijk van invloed zijn op de dagelijkse structuur van de ouders. Hierdoor kan het in het belang van het kind wenselijk zijn om het ouderschapsplan (tijdelijk) te wijzigen. Niet enkel in tijden van corona, maar ook in het algemeen kan het leven van ouders en kinderen door het verstrijken van tijd veranderen. Als mediator kan mr. Valerie Goudriaan de ouders helpen om het gesprek aan te gaan over afspraken in het ouderschapsplan. Ook na scheiding of het beëindigen van de samenleving. 

Neem vrijblijvend Contact op voor een gratis kennismakingsgesprek. 

 

mr. Valerie Goudriaan, MfN-Registermediator en gespecialiseerd familiemediator.