Welkom bij Goudriaan Juridisch Advies & Mediation.

Telefoonnummer: 0622667701

Partneralimentatie: wanneer heb ik recht op partneralimentatie en voor hoelang? 

Alimentatie is een onderwerp dat bijna altijd ter sprake komt in scheidingsmediations. Met ingang van 1 januari 2020 is de wetgeving ten aanzien van partneralimentatie gewijzigd. Een veelgestelde vraag in mijn praktijk is: Wanneer heb ik recht op partneralimentatie en voor hoelang? 

18 maart 2020 

 

Wie heeft recht op partneralimentatie?

Mensen die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben en gaan scheiden kunnen aanspraak maken op partneralimentatie. Dit geldt dus niet voor mensen die een samenlevingscontract hebben opgesteld. 

De alimentatiegerechtigde ontvangt de alimentatie, en de alimentatieplichtige dient deze te betalen. Aan de zijde van de alimentatiegerechtigde moet 'behoefte' bestaan en de alimentatieplichtige moet financiële ruimte (draagkracht) hebben om partneralimentatie aan zijn ex-partner te betalen. De behoefte wordt bepaald op basis van het inkomen dat partijen hadden te besteden tijdens het huwelijk. 

Indien er kinderen uit het huwelijk of het geregistreerd partnerschap zijn geboren, dan gaat kinderalimentatie altijd voor op de partneralimentatie. Pas als volledig in de financiële behoefte van de kinderen kan worden voorzien wordt gekeken of er ruimte is om nog partneralimentatie te betalen. 

 

Hoe wordt alimentatie vastgesteld?

Een team van specialisten heeft een rekenprogramma gemaakt dat door de meeste rechters en advocaten wordt gebruikt. Als mediator kan ik met behulp van dit programma een inzichtelijke berekening maken en zo de hoogte van kinder- en partneralimentatie bepalen. Kinderalimentatie wordt doorgaans vastgesteld op basis van vaste bedragen met een minimum en maximum. Grofweg zal de alimentatieplichtige tenminste 25 euro per kind per maand moeten bijdragen als het besteedbaar inkomen van de betaler lager is dan 1250 euro bruto per maand. Er is bepaald door het NIBUD dat kinderen uit een gezin in Nederland maximaal 6000 bruto nodig hebben om te verzorgen en op te voeden.

Partneralimentatie daarentegen wordt vastgesteld op basis van het besteedbaar inkomen ten tijde van het huwelijk. 

 

Hoe lang dient alimentatie te worden betaald? 

Kinderalimentatie dient te worden betaald totdat het kind 18 jaar is. In de leeftijd 18-21 jaar dienen ouders bij te dragen voor zover de jongvolwassene nog niet zelf in zijn levensbehoefte kan voorzien. 

Voor partneralimentatie geldt een andere duur. Met ingang van 1 januari 2020 is de maximale duur verkort van 12 jaar naar 5 jaar, met uitzondering van gezinnen met kinderen onder de 12 jaar en met uitzondering van het geval waarin de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar na scheiding de AOW-leeftijd bereikt. In deze laatstgenoemde gevallen wordt een uitzondering gemaakt en geldt de langste termijn. 

 

Mag ik een andere alimentatie afspreken bij scheiding? 

Met betrekking tot partneralimentatie is het antwoord 'ja', mits beide partijen het ermee eens zijn. Als mediator kan ik u hierbij helpen. Voor kinderalimentatie mag doorgaans nooit ten nadele van de kinderen worden afgeweken. 

 

Is alimentatie aftrekbaar?

Kinderalimentatie is niet fiscaal aftrekbaar voor de betaler, maar partneralimentatie is dat wel. Door een wetswijziging is de aftrekbaarheid voor alimentatieplichtigen met een hoger inkomen wel verminderd. 

Meer weten? Bel of mail vrijblijvend Contact met mr. Valerie Goudriaan, juriste en gespecialiseerd scheidings- en familiemediator.