Welkom bij Goudriaan Juridisch Advies & Mediation.

Telefoonnummer: 0622667701

Eerste hulp bij aanmaningen en brieven van de deurwaarder. 

Op 23 augustus 2019 publiceerde De Volkskrant een artikel getiteld 'Mensen met schulden worden steeds armer.' Uit cijfers van de Rechtspraak blijkt dat steeds meer mensen het beheer over hun geld aan een bewindvoerder moeten overlaten omdat ze er zelf niet uitkomen. Kleine schulden worden snel groot door boetes, rente en deurwaarderskosten. Volgt er een rechtszaak die de schuldeiser wint, dan komen daar ook nog de hoge griffiekosten bij. Wat kunt u zelf doen en hoe kan Goudriaan Juridisch Advies & Mediation u helpen? 

Laat aanmaningen en brieven van de deurwaarder niet ongeopend en win tijdig advies in. 

Heeft u een aanmaning ontvangen of een envelop van een deurwaarder? Het eerste advies luidt om de brief te openen -en niet ongeopend bij het oud papier te laten belanden- hoe moeilijk dit soms ook is. Begrijpt u niet waar de brief over gaat, bent u het niet eens met de vordering of wilt u weten of bijkomende kosten (on)terecht aan u worden doorbelast? Blijf niet stilzitten, maar neem zo spoedig mogelijk contact op met Goudriaan Juridisch Advies & Mediation. Denk nooit: het is te laat. Goudriaan Juridisch Advies & Mediation vertelt u wat uw rechten zijn. 

 

Helpt Goudriaan Juridisch Advies & Mediation bij schulden? 

Goudriaan Juridisch Advies & Mediation richt zich niet op het begeleiden van mensen met schulden zoals bijvoorbeeld een bewindvoerder dat doet, maar zij kan wel samen met u een eerste stap zetten en vervolgens doorverwijzen naar de juiste hulpverlenende instantie(s). U wordt geïnformeerd over uw positie en de mogelijkheden. Neem gerust vrijblijvend contact op om uw situatie te bespreken.  

 

Wilt u weten wat uw rechtspositie is? Neem vrijblijvend Contact op.