Welkom bij Goudriaan Juridisch Advies & Mediation.

Telefoonnummer: 0622667701

 Herziening partneralimentatie vanaf 2020 – wat gaat er veranderen? 

 

 

4 juni 2019

Op 21 mei jl. is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. Door het wetsvoorstel wordt de duur van de partneralimentatie korter. De nieuwe regeling zal ingaan op 1 januari 2020 en zal alleen van toepassing zijn op nieuwe alimentatieafspraken.

Hoe is partneralimentatie nu geregeld?

Op dit moment geldt dat een ex aanspraak kan maken op maximaal twaalf jaar partneralimentatie, met uitzondering van de volgende situatie: 

  • Er zijn geen kinderen geboren uit het huwelijk of geregistreerd partnerschap, en het huwelijk heeft korter dan vijf jaar geduurd.

In dat geval kun je maximaal recht hebben op partneralimentatie voor een termijn gelijk aan de duur van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap.

Wat gaat er veranderen?

Dat partijen na scheiding nog twaalf jaar ‘aan elkaar vast zitten’ is niet meer van deze tijd, vinden verschillende politieke partijen. In zijn algemeenheid acht men een dergelijke lange termijn niet motiverend voor mannen en vrouwen om een eigen leven op te bouwen, omdat ze zo lang aan hun ex-partner verbonden blijven. Het nieuwe wetsvoorstel bepaalt dat de maximale termijn van twaalf jaar wordt teruggebracht naar vijf jaar. De nieuwe regel is dat iemand zijn minder verdienende ex-partner vanaf het moment van echtscheiding de helft van het aantal huwelijksjaren partneralimentatie moet betalen, met een maximum van vijf jaar. Wie zes jaar getrouwd was, moet dus drie jaar partneralimentatie betalen. Er zijn wel uitzonderingen:

  • Stellen die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn en tien jaar voor hun AOW-leeftijd zitten.
  • Mensen met jonge kinderen: zij houden recht op alimentatie totdat het jongste kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt.
  • De exceptie is de komende zeven jaar geldig: alimentatiegerechtigden van 50+ die tenminste 15 jaar zijn getrouwd, hebben recht op 10 jaar partneralimentatie.

Voor wie gelden de nieuwe regels?

Voor partijen die al afspraken over partneralimentatie hebben gemaakt, verandert er niets. De nieuwe wet geldt alleen voor toekomstige echtscheidingen. Ook geldt nog steeds dat er sprake moet zijn van behoefte, en van voldoende draagkracht om partneralimentatie te kunnen betalen. Kinderalimentatie gaat altijd voor: pas als er na betaling van kinderalimentatie nog ruimte is voor partneralimentatie komt dit aan de orde. Wanneer een alimentatiegerechtigde ex gaat samenwonen met een nieuwe partner vervalt de verplichting tot betaling.

 

Wilt u weten waar u recht op heeft? Of wilt u een (her)berekening laten maken voor partneralimentatie? Neem vrijblijvend Contact op met Goudriaan Juridisch Advies & Mediation.