Welkom bij Goudriaan Juridisch Advies & Mediation.

Telefoonnummer: 0622667701

Wat kan een familiemediator voor u betekenen bij echtscheiding?

Al uw vragen beantwoord over de scheidingsmediator.

"Een mens heeft twee oren en een mond, om twee keer zoveel te luisteren dan te praten." - Confucius (China, 551 v.Chr. - 479 v.Chr.) 

Heb ik een mediator nodig om te kunnen scheiden?

Wanneer twee partners uit elkaar gaan dienen zij rekening te houden met de nodige wet- en regelgeving. Behalve de mediator kunnen partijen gezamenlijk of individueel naar een advocaat stappen of, wanneer er geen kinderen zijn, kan ook de notaris een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

Het verzoekschrift dient alle regelingen en afspraken tussen de partners te bevatten over de verzorging en opvoeding van de kinderen (het ouderschapsplan), huisvesting, alimentatie en boedel (het scheidingsconvenant = vaststellingsovereenkomst).

 

Wat zijn de voordelen van een mediator -ten opzicht van een advocaat bijvoorbeeld- als ik ga scheiden?

Wanneer partners gaan scheiden komt er een hoop op hen af. Emotioneel kan het niet makkelijk zijn, maar ook omtrent de zorg van de kinderen en financieel dienen bepaalde zaken –op korte termijn- goed geregeld te worden. Een mediator informeert partijen over de stappen die zij moeten zetten om een geldig verzoekschrift in te dienen. Gedurende dit proces helpt de mediator om partijen constructief met elkaar in gesprek te laten gaan. De mediator geeft partijen ook ruimte om emoties te uiten. Indien er kinderen zijn, dan wordt bekeken op welke manier de kinderen bij de scheiding kunnen worden betrokken. Een mediator biedt dus ruimte voor emoties, maar ook voor discussies over de zakelijke aspecten (o.a. de echtelijke woning en de boedelverdeling). Doorgaans is een mediation traject minder kostbaar en tijdrovend dan wanneer partijen afzonderlijk een advocaat in de arm nemen. 

Het voordeel van de mediator is dus dat de mediator oog heeft voor de belangen van beiden partijen. De mediator laat partijen gezamenlijk in gesprek om zo tot werkbare oplossingen te komen. Met name wanneer er (opgroeiende) kinderen zijn is het van belang om met elkaar in gesprek te blijven. Vanaf het moment dat de communicatie via advocaten gaat verlopen wordt het conflict vaak vergroot. De focus verschuift vaak van gezamenlijke en verenigbare belangen naar individuele en tegenstrijdige belangen. Een advocaat is wel nog steeds nodig om uiteindelijk het verzoekschrift in te dienen. 

 

De rol van de mediator in het scheidingsproces

De mediator neemt een zorgplicht op zich wanneer hij/zij de opdracht van partijen om hen te begeleiden in de (echt)scheiding aanvaardt. De mediator informeert partijen over de kaders waarin zij afspraken kunnen maken en wat de gevolgen van hun afspraken zullen zijn. De mediator biedt partijen tijdens de gesprekken ruimte om emoties te uiten en een plek te geven. Scheiden wordt wel gezien als een rouwproces met afzonderlijke fasen. Wanneer partijen in verschillende fasen verkeren (lees: de een ziet z’n wereld instorten, terwijl de ander al een mooie toekomst ziet) kan het voeren van een constructief gesprek onmogelijk zijn. Een mediator kan u goed helpen om samen weer in gesprek   

 

Wanneer heb ik een mediator nodig?

Een mediator kan worden ingeschakeld op het moment dat beide partijen gemotiveerd zijn om deel te nemen. Of, en op welk moment partijen een mediator nodig hebben, is dus een vrijwillige keuze van partijen. 

Het berust op een misverstand dat partijen zeer emotioneel moeten zijn of ruzie hebben om in mediation te gaan. Ik krijg als mediator ook partijen aan tafel die op zeer goede voet met elkaar zijn, en zonder veel hulp goede afspraken met elkaar kunnen op papier kunnen zetten in een ouderschapsplan en convenant. Een mediator zal vervolgens controleren met partijen of zij willens en wetens de juiste beslissingen nemen (de gevolgen overzien), rekening houdend met de wet- en regelgeving.

Ik hoor vaak om mij heen dat een scheidingsmediator of scheidingsbemiddelaar als middel wordt gezien om een kostbare vechtscheiding te voorkomen. Helaas zijn conflicten soms zo geescaleerd dat partijen niet open staan voor mediation. Mediation kan nooit worden afgedwongen, ook niet door een rechter, hoewel een rechter steeds vaker voorstelt aan partijen om eens een gesprek met een mediator te proberen. In een twee-advocatenprocedure zet je partijen letterlijk en figuurlijk lijnrecht tegenover elkaar, terwijl mediation is gericht op het boven tafel krijgen van gezamenlijke belangen en het verbeteren van de onderlinge communicatie. Per definitie is mediation dus gericht om het dejuridiseren van de kwestie. Een mediator heeft namelijk oog voor de zakelijke kant van de scheiding, maar heeft daarnaast ook extra aandacht voor emoties die gepaard gaan met de echtscheiding. 

 

Hoe lang duurt een mediation traject?

Dit varieert en is doorgaans afhankelijk van partijen. De mediator heeft een zorgplicht om de voortgang van de mediation te bewaken en dient dus geen onnodige gesprekken in te plannen. Dit is de reden dat Goudriaan Juridisch Advies & Mediation niet met vaste pakketprijzen werkt, omdat niet op voorhand kan worden voorspeld hoeveel gesprekken er nodig zijn.

 

Waar bestaat het uurtarief van de mediator uit?

Het uurtarief van de mediator ligt doorgaans tussen € 125 – 160 excl. btw per uur. Een mediator kan kantoorkosten hebben, maar ook de opleidingskosten, verplichte terugkerende (bij)scholing en lidmaatschap van MfN aangesloten mediators is hoog. 

 

Heeft u een andere vraag over mediation bij echtscheiding? Neem vrijblijvend contact op.