Welkom bij Goudriaan Juridisch Advies & Mediation.

Telefoonnummer: 0622667701

Privacyverklaring

 

De werkzaamheden van Goudriaan Juridisch Advies & Mediation bestaan uit het verlenen van juridisch advies en bijstand en het mediëren in arbeidsconflicten en echtscheidingen. Voor het sluiten van een overeenkomst en het uitvoeren van de opdracht is het noodzakelijk dat uw algemene persoonsgegevens worden opgeslagen. 

 

Geheimhouding

Goudriaan Juridisch Advies & Mediation zal geen persoonsgegevens uitwisselen met derden. Ook verstrekte informatie voor aanvang van een opdracht (intake) blijft strikt vertrouwelijk. De inhoud van een zaak kan worden gebruikt voor een blog-post, waarbij nooit uw persoonsgegevens openbaar worden gemaakt. Voorafgaand aan de plaatsing van een artikel wordt uw toestemming gevraagd.

 

Doel

Verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om een opdracht te kunnen uitvoeren. Goudriaan Juridisch Advies zal persoonsgegevens enkel verzamelen om een dossier te vormen, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de betreffende opdracht. In het kader van de uitvoering van werkzaamheden kan aanvullend om een getekende volmacht worden gevraagd.

 

Verwerking

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de doeleinden zoals hierboven omschreven. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om een dossier te vormen, in die zin dat uw naam kan voorkomen in aangeleverde stukken (documenten, facturen, overeenkomsten, e-mails e.d.). Mediation dossiers worden conform de regels van de Mediation Federatie Nederland voor de duur van vijf jaar bewaard. Voor haar administratie houdt Goudriaan Juridisch Advies & Mediation een wettelijke bewaartermijn aan van zeven jaar. Uw persoonsgegevens kunnen op facturen vermeld staan. Een passende beveiliging van uw gegevens is gewaarborgd doordat dossiers in een afgesloten dossierkast worden bewaard en in een beveiligde online-omgeving. 

 

Recht op inzage

Als opdrachtgever en deelnemende partij kunt u te allen tijde verzoeken om inzage in uw dossier. Afhankelijk van de betrokkenen en de aard van de zaak kan mogelijk een aanvullende toestemming benodigd zijn.

 

© Goudriaan Juridisch Advies & Mediation - 2018