Welkom bij Goudriaan Juridisch Advies & Mediation.

Telefoonnummer: 0622667701

Mediation bij echtscheiding en familiekwesties

 

Een echtscheiding kan als zeer ingrijpend worden ervaren voor partners en eventuele kinderen. Een echtscheiding gaat vaak gepaard met emoties: wanneer een scheidingsmelding is gedaan komt er een hoop op de partners af. Bepaalde dingen die voorheen vanzelfsprekend waren kunnen gaan veranderen. Partners met kinderen betreden een nieuwe fase waarin ze geen partners meer zijn, maar nog steeds ouders van hun kinderen. Er zullen daarom afspraken gemaakt moeten worden. De situatie waarin het echtscheidingsbesluit is genomen kan het lastig maken voor mensen om hun emoties te uiten. Opgekropte emoties kunnen ervoor zorgen dat partners niet meer goed met elkaar kunnen communiceren, of zelfs ruzie krijgen. Er kunnen conflicten ontstaan waardoor het maken van afspraken onmogelijk wordt.

Voorkom een vechtscheiding
Het alternatief is om de gezamenlijke dialoog dan maar te staken en ieder een eigen advocaat in de arm te nemen. Een advocaat kan afspraken opstellen en de echtscheidingsbeschikking inschrijven. Een advocaat is echter kostbaar en de kans bestaat er conflicten ontstaan over de –opgelegde- afspraken tussen de gewezen partners. Dit is het begin van de welbekende vechtscheiding. Procedures kunnen bij elkaar jaren duren en flink in de papieren lopen. Dit kan veel stress opleveren voor de ex-partners en kinderen lijden onder de ruzie van hun ouders.

 

Waarom 'Goudriaan Juridisch advies & Mediation' bij echtscheiding?
Steeds vaker kiezen partners die voornemens zijn om te gaan scheiden voor mediation als het niet lukt om gezamenlijk afspraken te maken over bijvoorbeeld de kinderen, de gezamenlijke woning, de financiën, de huisdieren etc. Een mediator spant zich in om tussen de partners stapsgewijs het gesprek weer op gang te brengen, zodat uiteindelijk duurzame afspraken kunnen worden vastgelegd waar beide partijen daadwerkelijk achter staan. Dit is zeer belangrijk voor de toekomst, met name als er kinderen bij betrokken zijn. Het is in het belang van het kind dat de ouders in de toekomst kunnen blijven communiceren. Wist u dat het opstellen van een ouderschapsplan en daarmee het vastleggen van afspraken bij wet verplicht is gesteld als u gaat scheiden?

Goudriaan Juridisch Advies & Mediation helpt u om samen werkbare afspraken te maken die verband houden met de echtscheiding. Ik, Valerie Goudriaan, ben zowel mediator als juriste. Dankzij mijn werkzaamheden bij Advocatenkantoor Pieter Dorhout heb ik dagelijks te maken met het echtscheidingsrecht. Als mediator heb ik de specialisatieopleiding tot familiemediator succesvol afgerond. Wanneer ik als mediator optreed geef ik geen adviezen in verband met mijn rol als onafhankelijke en neutrale gespreksleider. Dankzij mijn juridische achtergrond ken ik de wettelijke kaders van de echtscheiding echter goed en weet ik waar u rekening mee dient te houden. 

Hoeveel gesprekken zijn nodig?
Regelmatig worden op internet all-in pakketten aangebonden om de scheiding met een mediator af te ronden. Goudriaan Juridisch Advies & Mediation heeft er bewust voor gekozen om op basis van uurtarief te mediëren, omdat vooraf niet is te zeggen hoe het traject zal verlopen. De ervaring leert dat gemiddeld 4 gesprekken nodig zijn om afspraken op papier te kunnen zetten. Gemiddeld betekent echter niet normaal of abnormaal: het komt ook voor dat partijen na twee uur al afspraken kunnen maken, of juist meer gesprekken nodig hebben. Als mediator behandel ik uw scheiding neutraal en onpartijdig. Hoeveel gesprekken nodig zijn hangt geheel af van partijen en individuele omstandigheden.