Welkom bij Goudriaan Juridisch Advies & Mediation.

Telefoonnummer: 0622667701

Mediation bij arbeidsconflicten

 

De oorzaken van een arbeidsconflict

In een arbeidsconflict kunnen allerlei oorzaken een rol spelen. Zo kan het voorkomen dat een werknemer het werk niet meer kan overzien door veranderingsprocessen binnen de organisatie. Het is ook mogelijk dat prive omstandigheden leiden tot toenemende conflicten op de werkvloer. Ook reorganisaties kunnen stress en aanpassingsproblemen veroorzaken. Vaak ontstaat er dan een wisselwerking tussen werk en thuis waardoor conflicten aan beide zijden toenemen en escaleren. Een werknemer kan zich uiteindelijk ziek melden. Een bedrijfsarts kan adviseren om een mediator in te schakelen. 

Het inschakelen van een mediator kan niet alleen een betere communicatie tussen partijen op gang brengen, maar ook leiden tot een effectieve werkrelatie die effectief is voor alle betrokkenen.   

 

Voorkomen is beter dan genezen

Veranderingen binnen een bedrijf kunnen een grote impact hebben op werknemers. Denk aan een reorganisatie, een verandering van de werkomgeving en een verhoogde werkdruk. Personeelsverloop is over het algemeen groter dan vroeger en het zogenaamde flex-werken is sterk in opkomst. 

Werknemers die door veranderingen stress ervaren durven vaak geen hulp in te schakelen, omdat zij vrezen voor het behoud van hun baan. Tegelijkertijd is het belangrijk dat bedrijven kunnen rekenen op de inzet van hun werknemers. Ervaren, gemotiveerde medewerkers zijn bijzonder waardevol. 

Op verzoek geef ik uw bedrijf gratis een presentatie over het preventief inschakelen van een mediator. Bel om een afspraak in te plannen. 

 

Waarom een mediator en geen advocaat bij een arbeidsconflict?

In arbeidsconflicten kan het recht een rol spelen voor zowel werkgever als werknemer. Bij een arbeidsconflict kunnen partijen geneigd zijn om de ander dan maar uit de weg te gaan en een advocaat in de arm te nemen. Het inschakelen van een advocaat -om de confrontatie met de wederpartij dan maar te vermijden- kan echter leiden tot juridisering van een conflict. Een gerechtelijke procedure is erg kostbaar en biedt lang niet altijd een bevredigende oplossing voor de partijen. 

Een mediator daarentegen kan helpen om de dialoog tussen partijen weer op gang te brengen en de onderlinge werkrelatie te verbeteren, zodat partijen weer aan constructieve oplossingen gaan denken. Er kunnen meerdere partijen betrokken zijn bij een arbeidsmediation. Gedacht kan worden aan een werkgever en een werknemer, maar ook aan een bestuur of afdeling die in een conflict zijn verwikkeld. 

Neem vrijblijvend Contact op voor meer informatie.