Welkom bij Goudriaan Juridisch Advies & Mediation.

Telefoonnummer: 0622667701

De mediation-afspraak: bindend of vrijblijvend? 

Steeds vaker wordt in algemene voorwaarden een mediation clausule opgenomen. Een dergelijke bepaling gebiedt partijen bij een conflict eerst een mediator in te schakelen voordat zij naar de rechter stappen. In hoeverre belet een dergelijke mediation-afspraak partijen om toch een gerechtelijke procedure te starten? 

In 2006 heeft de Hoge Raad hier voor het eerst een uitspraak over gedaan (ECLI:NL:HR:2006:AU3724). Een man en vrouw zijn drie jaar eerder gescheiden. Bij de echtscheiding is bepaald dat de man maandelijks partneralimentatie moet betalen aan zijn ex-vrouw. De man verzocht nu om de bijdrage vast te stellen op nihil, althans op een lager bedrag dan hij op dat moment betaalde. De vrouw heeft dit verzoek bestreden en de rechtbank ging hier in mee.

De man heeft hoger beroep ingesteld tegen de beschikking. Tijdens de mondelinge behandeling in hoger beroep hebben partijen verklaard dat het in beider belang is om onder begeleiding van een mediator tot een oplossing van het geschil te komen. Kort hierna heeft de vrouw verklaard dat zij toch afziet van mediation op financiële, maar met name op emotionele gronden. De man stelt dat de vrouw contractbreuk pleegt, omdat is overeengekomen dat een mediator zou worden ingeschakeld. Emoties zijn geen rechtens te respecteren argument, zo stelt hij.

De Hoge Raad volgt de beredenering van de man niet:

r.o. 3.4. (…) gelet op de aard van het middel van mediation staat het beide partijen te allen tijde vrij hun medewerking daaraan alsnog te onthouden, dan wel die om hen moverende redenen te beëindigen. (…)

Ook in een latere uitspraak (ECLI:NL:RBOVE:2014:6437) waarbij een schriftelijke mediation clausule in de overeenkomst was opgenomen volgt de rechtbank het arrest van de Hoge Raad. De partij die de algemene voorwaarden hanteert stelt dat de contractspartijen beide de weg van mediation willen volgen, zodat geen plaats is voor een gerechtelijke procedure en de rechtbank onbevoegd is om van het geschil kennis te nemen. De rechtbank overweegt dat het volgen van een mediationtraject louter kan op basis van vrijwilligheid en bereidheid van beide partijen. Indien de ene partij de ander toch in rechte wil betrekken, dan kan dit niet de onbevoegdheid van de rechtbank meebrengen.

Vrijwilligheid als kernwaarde van mediation

Dat partijen op vrijwillige basis deelnemen is een kernwaarde van mediation. Een mediator zal altijd voorafgaand toetsen bij partijen of zij vrijwillig deelnemen en gemotiveerd zijn om uiteindelijk tot een oplossing te komen. Dit is waar mediation als tussenpartijdige geschilbeslechting wezenlijk verschilt van bovenpartijdige geschilbeslechting (rechter, arbitrage, bindend advies). Bij mediation worden partijen niet gedwongen om deel te nemen en een beslissing wordt niet opgelegd, maar partijen werken gezamenlijk aan duurzame oplossingen. Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend Contact op of kijk op www.meestermediator.nl bij Mediation.