Welkom bij Goudriaan Juridisch Advies & Mediation.

Telefoonnummer: 0622667701

Heb ik recht op compensatie bij aankomstvertraging nadat mijn vlucht is geannuleerd? 

14 november 2018

Op 7 november 2018 heeft de kantonrechter in Haarlem zich uitgesproken over de vraag of vijf passagiers recht hadden op financiële compensatie van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa.

Feiten

De betreffende vlucht was geannuleerd op 26 november 2016 (Let op: een vordering tot vergoeding van de schade kan in dit geval tot vijf jaar na datum worden ingesteld). De geplande aankomsttijd in München was 10.15 uur, maar werd door door de geannuleerde vlucht gewijzigd in 12.58 uur. 

Vordering passagiers

De passagiers eisen dat Lufthansa, vanwege de annulering van de oorspronkelijke vlucht en vertraagde aankomst, gehouden is hen te compenseren tot een bedrag van € 250,00 per persoon, vermeerderd met de buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente. 

Verweer Lufthansa

Allereerst heeft Lufthansa verweer gevoerd door te stellen dat zij ten onrechte in de procedure is betrokken: niet zij, maar Lufthansa Cityline was de uitvoerende luchtvaartmaatschappij. Lufthansa ‘heeft enkel de tickets uitgegeven’.

De rechtbank volgt dit verweer niet, nu dit onderscheid niet blijkt uit de benaming op de uitgegeven tickets ('er staat Lufthansa') en omdat Lufthansa nota bene zelf verweer heeft gevoerd. Daarbij komt, dat de toepasselijke Verordening die de rechten van passagiers bij vluchtvertraging regelt, is geschreven om luchtreizigers in hoge mate te beschermen. Lufthansa kan zich dus niet verschuilen achter een andere handelsnaam of aanverwante onderneming.

Vervolgens heeft Lufthansa zich verweerd door te stellen dat de vlucht is geannuleerd en dat de aankomsttijd uiteindelijk slechts 2 uur en 48 minuten is verlaat. Lufthansa stelt dat uit het zogenaamde Sturgeon-arrest van het Europese Hof uit 2009 blijkt dat slechts een recht op compensatie bestaat bij een tijdsverlies van meer dan drie uren door een vertraging van een vlucht: volgens het doel en de strekking van de Verordening kan deze niet zo worden opgevat dat bij iedere annulering recht bestaat op compensatie.

Ook dit verweer wordt door de kantonrechter niet gehonoreerd. Uit voormelde rechtspraak volgt niet dat geen onderscheid bestaat, dan wel dient te worden gemaakt tussen geannuleerde en vertraagde vluchten. In het voormelde arrest is bepaald dat een vertraagde vlucht, ongeacht de duur van de vertraging, niet als geannuleerd kan worden beschouwd wanneer zij overeenkomstig de oorspronkelijke planning van de luchtvaartmaatschappij wordt uitgevoerd. De duur van de vertraging is dus niet de maatstaf, maar of het vliegtuig volgens schema is vertrokken. 

Uitspraak 

Uit de wet volgt niet dat een annulering per definitie tot compensatie leidt. Er bestaat een recht op compensatie bij annulering van vlucht, tenzij aan de passagiers een andere vlucht wordt aangeboden die niet eerder dan een uur voor de geplande vertrektijd vertrekt en hen minder dan twee uur later dan de geplande aankomsttijd op de eindbestemming brengt.

Vast is komen te staan dat Lufthansa de passagiers geen vervangende vlucht heeft aangeboden die binnen een uur na oorspronkelijke vertrektijd is vertrokken, en dat de passagiers meer dan twee uur later zijn aangekomen op hun bestemming. Dat dit minder is dan drie uren, doet niet ter zake. De passagiers worden in het gelijk gesteld.

Volledige uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2018:9302&showbutton=true  

Is uw vlucht geannuleerd of vertraagd, en wilt u weten of u recht heeft op compensatie? Getuige de uitspraak bestaat hier niet altijd duidelijkheid over. Neem vrijblijvend Contact op met Goudriaan Juridisch Advies & Mediation. Wij nemen uw zaak in de meeste gevallen gratis in behandeling.