Welkom bij Goudriaan Juridisch Advies & Mediation.

Telefoonnummer: 0622667701

23 oktober 2018 

In mei van dit jaar kopte De Telegraaf met 'een dronken KLM-piloot'. Hoe liep dit af? Vandaag werd de uitspraak gepubliceerd. 

In deze zaak is de KLM eisende partij: als werkgever heeft zij de rechtbank verzocht om de arbeidsovereenkomst zo spoedig mogelijk te ontbinden wegens ernstig verwijtbaar handelen: de co-piloot is onverantwoordelijk geweest in de uitoefening van zijn functie en heeft de vliegveiligheid in gevaar gebracht. Subsidiair verzoekt KLM om ontbinding, omdat de arbeidsverhouding door het voorval ernstig is verstoord. 

De co-piloot (werkzaam bij KLM sinds 2014) is verweerder in deze zaak. Hij stelt dat van verwijtbaarheid aan zijn kant geen sprake is geweest, waardoor hij aanspraak maakt op een transitievergoeding van € 8.802,00 bruto. Ook stelt hij niet hij, maar juist KLM verwijtbaar heeft gehandeld waardoor hij recht heeft op een billijke vergoeding van € 760.545,34. KLM zou zich hebben gebaseerd op onofficiele testuitslagen, zij had verantwoordelijkheid moeten nemen voor de bedrijfscultuur en met een minder ingrijpende sanctie moeten volstaan. Verder heeft de co-piloot gesteld dat KLM haar re-integratieplicht en herplaatsingsverplichting heeft geschonden.

De casus

In de nacht van 24 op 25 mei 2018 heeft de co-piloot samen met drie bemmaningsleden bier en wodka gedronken in een park nabij een hotel waar zij verbleven in Oslo. De daaropvolgende dag zou de crew 's middags vanuit Oslo naar Amsterdam vliegen. Toen de bemanning op vrijdag 25 mei bezig was met de voorbereiding van de geplande vlucht naar Amsterdam hebben de Noorse autoriteiten een alcoholcontrole uitgevoerd onder de bemanningsleden. De ademtest van de co-piloot wees uit dat zijn alcoholpromillage te hoog was. KLM is op de hoogte gebracht waarna de co-piloot met onmiddellijke ingang is geschorst. Hij moest noodgedwongen nog een paar dagen in Oslo blijven voor nader onderzoek. 

Motivatie KLM

KLM beroept zich op de zogenaamde ‘e-grond’ (zodanig verwijtbaar handelen of nalaten dat van de co-piloot redelijkerwijs ontbinding van de arbeidsovereenkomst moet volgen). De co-piloot heeft gehandeld in strijd met zijn primaire verantwoordelijkheid als vlieger die hij draagt voor de veiligheid van bemanning en passagiers.

Verweer co-piloot

Allereerst heeft de co-piloot het ontslagverzoek aangevochten door te stellen dat de KLM in strijd met een opzegverbod zijn ontslag heeft aangezegd. Daags na het voorval heeft de co-piloot zich ziek gemeld, wegens psychische problemen als gevolg van het voorval. De rechtbank volgt deze redenering niet en stelt dat het verzoek om ontslag geen verband houdt met omstandigheden waarop het opzegverbod betrekking heeft. De ziekte die de co-piloot belemmert in de uitvoering van zijn functie –spanningsklachten ontstaan als gevolg van de schorsing na het voorval- houden geen verband met het ontbindingsverzoek van KLM, dat juist op dat voorval en het toen gemeten alcoholpromillage is gebaseerd.  

De co-piloot heeft voorts de alcoholmeting in twijfel getrokken en stelt dat hij nog een contra-expertise kan laten verrichten. Dit verweer wordt verworpen, omdat er geen enkele indicatie is dat de meting onjuist zou zijn. Het komt dan ook voor risico van de co-piloot dat hij vanaf 6 juli (datum aanzegging ontslag) geen enkele actie heeft ondernomen om eventueel een contra-expertise te laten verrichten.

Ook het verweer dat KLM met een minder vergaande reactie had moeten volstaan omdat er een ‘bedrijfscultuur’ van drankgebruik zou heersen wordt niet door de rechter gevolgd, integendeel: ‘Juist van een vlieger die voor de vliegveiligheid (mede)verantwoording draagt, mag worden verwacht dat hij zich distantieert van een voor professionals in de luchtvaart bedenkelijke groepsdynamiek, als door de verweerder geschetst, waarin drankgebruik en cafébezoek tot in de late uren wel erg ver afstaan van wat een gemiddelde passagier mag verwachten.’ (...)

Oordeel rechtbank Utrecht 

De kantonrechter bepaalt dat de arbeidsovereenkomst per 1 november 2018 zal worden ontbonden op grond van ernstig verwijtbaar handelen. Het gevolg van deze ontslaggrond is dat de co-piloot geen transitievergoeding noch een billijke vergoeding zal ontvangen van KLM. Een bittere pil, nu de co-piloot een billijke vergoeding van € 760.545,34 heeft ingesteld. 

Heeft u een vraag over het beeindigen van een arbeidsovereenkomst van een werknemer? 

Heeft u een conflict met uw werkgever? 

Of heeft de bedrijfsarts mediation geadviseerd? 

 

Neem vrijblijvend Contact op met Goudriaan Juridisch Advies & Mediation. 

 

Klik hier voor de volledige uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:5099&showbutton=true